Zašto se HPV DNA test preferira u prevenciji raka vrata maternice?

Kratke činjenice o HPV-u
15/02/2017
Rak vrata maternice
16/02/2017
Prikaži sve

Zašto se HPV DNA test preferira u prevenciji raka vrata maternice?

U dijagnostici viralnih infekcija najčešće se koriste već tradicionalne metode: elektronska mikroskopija, kultura stanica i određene imunološke metode. Iako je HPV infekcija uzrokovana virusom, navedene metode nisu primjenjive za dijagnoze ove bolesti. Važne HPV dijagnostičke metode koje se danas primjenjuju su kolposkopija, biopsija, DNA testiranje i Papa test, pri čemu su DNA i Papa test našli najčešću primjenu.

Papa test

Papa test, također znan i kao test po Papanicolau ili VCE (vagina-cerviks-endometrij), je medicinska metoda analize brisa rodnice u svrhu ranog otkrivanja raka vrata maternice. Mikroskopskom analizom prilikom Papa testa detektiraju se premaligne i maligne promjene u epitelnim stanicama, no moguća je i detekcija viralne infekcije HPV-om i herpesom, kao i neki drugi uzročnici upale, Leptotrix vaginalis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis i različite gljivice (npr. Candida i Actinomyces).

Premaligne i maligne promjene u epitelnim stanicama vrata maternice su uzrokovane HPV-om, te ukoliko nisu pravovremeno detektirane, formiraju tumorsko tkivo. Tumor grlića maternice je izrazito izlječiv u ranim stadijima, no unatoč tome, smrtnost oboljelih je gotovo 50%, zbog izostanka redovitih pregleda što dokazuje nedostatak svijesti o važnosti testiranja na HPV.

Glavni nedostatak ove metode je niska osjetljivost, koja se kreće od 50 – 70%. Nerijetko mikroskopski nalazi Papa testa su nejasni, ili čak lažno pozitivni ili lažno negativni. Lažno pozitivni rezultati pokazuju da su detektirane abnormalne stanice, čak i kad one u stvari nisu prisutne. Zbog tog razloga, Papa test je često potrebno ponavljati, a razdoblje u iščekivanju rezultata može biti izrazito stresno. Nejasni ili lažni rezultati često zahtijevaju dodatnu DNA test dijagnostiku.

HPV DNA test

HPV DNA test je analiza na molekularnoj razini, izrazito visoke osjetljivosti od 84 do 100%. Osim visoke osjetljivosti, glavne prednosti DNA testiranja HPV-a su manje učestalo ponavljanje nego Papa test, dulji vremenski intervali bez probira, bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti pacijenata.

Ovaj test koristi uzorak stanica grlića maternice u svrhu identifikacije 14 visokorizičnih sojeva HPV-a, posebice HPV 16 i HPV 18. Ukoliko se potvrdi infekcija jednim od ova dva soja, preporučuje se daljnja kolposkopija. DNA test kao metoda detekcije HPV-a se koristi već godinama, no od nedavno je prepoznata kao moderna dijagnostička metoda, koja se može koristiti neovisno o Papa testu.

Istraživanje je provedeno u skupini žena kako bi se utvrdile sličnosti i razlike HPV testa i papa testa kao dijagnostičke metode. Utvrđeno je kako je primjenom HPV DNA testa identificirano više predtumorskih promjenama epitelnih stanica (CIN2+) nego primjenom Papa testa. Analiza je ponovljena na istoj skupini žena 5 godina kasnije, te je utvrđeno kako je kod žena, koje su prije 5 godina provele isključivo Papa test kao metodu dijagnostike, zabilježena puno veća frekvencija unaprjeđenja stadija predmalignih promjena epitelnih stanica vrata maternice, od srednje teških (CIN2+) na teške promjene (CIN3+), nego kod žena koje su koristile DNA test u dijagnostičke svrhe prilikom prve analize. Ovo istraživanje je pokazalo kako je HPV DNA testiranje omogućilo raniju detekciju HPV povezanih promjena epitelnih stanica vrata maternice, te omogućilo pravovaljano liječenje i tretman.

Dvije primarne metode koje se koriste u dijagnostici prevenciji raka vrata maternice su Papa test i HPV DNA test.
Papa test koristi mikroskopsku analizu brisa vrata maternice u svrhu detekcije premalignih i malignih promjena epitelnih stanica. Glavni nedostatak ove metode je niska osjetljivost, koja se kreće od 50 – 70%. Nerijetko mikroskopski nalazi Papa testa su nejasni, ili čak lažno pozitivni ili lažno negativni. Zbog tog razloga, Papa-test je često potrebno ponavljati, a razdoblje u iščekivanju rezultata može biti izrazito stresno. Nejasni ili lažni rezultati često zahtijevaju dodatnu DNA dijagnostiku.
HPV DNA test je analiza na molekularnoj razini, izrazito visoke osjetljivosti od 84 do 100%. Osim visoke osjetljivosti , glavne prednosti DNA testiranja HPV-a su manje učestalo ponavljanje nego Papa test, dulji vremenski intervali bez probira, bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti pacijenata. Analiza podataka dobivenih iz provedenog istraživanja je pokazala kako HPV DNA testiranje omogućava točnu i raniju detekciju HPV povezanih promjena epitelnih stanica vrata maternice te na taj način dozvoljava pravovaljano liječenje i tretman.